ĐỐI TÁC CỦA CETROB


Thống kê truy cập

Đang online: 9
Hôm nay: 61
Hôm qua: 136
Tháng này: 34,481
Tất cả: 357,733
 • CHỨC NĂNG: 

 •  

 • Trung tâm Đào tạo Tài chính – Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán và kỹ năng mềm theo nhu cầu xã hội.

 •  

 • NHIỆM VỤ: 

  •  

  • a.      Xây dựng kế hoạch, nội dung các chương trình đào tạo ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt.
    

  • b.      Tổ chức quản lý và triển khai các chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
    

  • c.      Thực hiện các dịch vụ tư vấn về kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến đào tạo, sát hạch, tuyển dụng nhân sự cho các tổ chức có nhu cầu
    

  • d.      Tham mưu với Hiệu trưởng trong việc lựa chọn đối tác, nội dung và hình thức hợp tác, liên kết đào tạo ngắn hạn và tư vấn với các đơn vị có nhu cầu.
    

  • e.      Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo phân cấp của Hiệu trưởng.
    

  • f.       Biên soạn các loại tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập tại các chương trình đào tạo ngắn hạn.
    

  • g.      Tổ chức thi, cấp và quản lý chứng chỉ các chương trình đào tạo ngắn hạn đúng quy định của pháp luật
    

  • h.      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.