ĐỐI TÁC CỦA CETROB


Thống kê truy cập

Đang online: 12
Hôm nay: 64
Hôm qua: 136
Tháng này: 34,484
Tất cả: 357,736

CHO VAY THEO DÒNG TIỀN

13/01/2015 05:39:52

Cho vay theo dòng tiền?

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

13/01/2015 21:54:39

Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, Kinh tế xã...

THANH TOÁN QUỐC TẾ & TÀI TRỢ NGOẠI THƯƠNG

16/01/2015 03:00:12

Tổng quan TTQT: Contract: Tổng quan về hợp đồng, Điều khoản thanh toán, Công ước Viên; Incoterms 2010: FOB, CIF, Những lưu ý khi vận dụng Incoterms; Chứng từ tài chính: Nội dung Bill of...

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ

16/01/2015 03:33:34

Tìm hiểu những nguyên tắc, yêu cầu cơ bản của việc lập, trình bày BCTC theo chuẩn mực kế toán; Đọc báo cáo tài chính ngân hàng bắt đầu từ thuyết minh BCTC đến báo cáo khác và mối liên quan...

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

16/01/2015 03:49:28

Đo lường rủi ro hoạt động và mô hình hóa rủi ro hoạt động: Mô hình top-down, Mô hình bottom-up, Phương pháp đường phân phối rủi ro (the loss distribution approach), Phương pháp đo lường nội...

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (Financial analysis)

16/01/2015 03:56:39

Định giá tài chính giúp người phân tích tài chính đưa ra quyết định liên quan đến các hoạt động đầu tư, cho vay, kinh doanh tương ứng với các loại hình doanh nghiệp và các ngành nghề kinh...

MÔ HÌNH TÀI CHÍNH (Financial Modeling Fundamental)

16/01/2015 03:59:57

Học phần giúp người học có cái nhìn đúng đắn về cách tiếp cận khi định giá đầu tư và kỹ năng Financial Modeling: quy trình khi định giá đầu tư, ứng dụng của Financial Modeling trong thực tế,...

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN (Personal Finance)

16/01/2015 04:50:25

Để đạt được các mục tiêu trong cuộc sống, mỗi cá nhân nên xây dựng cho mình một kế hoạch tài chính. Việc xây dựng kế hoạch này giúp chúng ta hiểu được mục tiêu, sứ mệnh của mình là gì, và...

CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT

16/01/2015 05:16:55

Trang bị kiến thức pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng (hợp đồng tín dụng; hợp đồng bảo đảm; hợp đồng mở tài khoản và cung cứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản; hợp...

CÁC CHUYÊN ĐỀ "KỸ NĂNG"

16/01/2015 20:45:53

Kỹ năng giảm căng thẳng trong công việc và cuộc sống: Xác định được căng thẳng và nguyên nhân căng thẳng, Chia sẽ những cách thức làm giảm căng thẳng trong cuộc sống, Phương pháp lấy lại...

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

01/04/2017 04:36:34

Điều kiện cần và đủ để trở thành một chuyên viên thẩm định dự án chuyên nghiệp là gì? và làm thế nào để trở thành một chuyên viên thẩm định dự án chuyên nghiệp? Nếu anh/chị muốn tìm câu trả...